Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 25.09.2015 17:56:11 

Církev československá husitská ve Vlašimi

 
Kolumbárium

Vážení uživatelé kolumbária,

zdvořile vás žádáme o vyklizení vašich schrán v hlavní lodi kostela (č. 147 – 306) do konce května t. r., nejlépe do 22. 5., z důvodu konzervace dřevěného mobiliáře.

Pokud tak neučiníte, budeme muset vyklidit a vrátit zpět urny na naše náklady (závěr I. odst. Smlouvy o pronájmu urnové schránky), avšak za ostatní vaši výzdobu v tomto případě neručíme.

Schránky nechte odemknuté.

Děkujeme za pochopení a spolupráci,

za Radu starších: předsedkyně Hana Staňková a správkyně kolumbária Bc. Ondřejka Brabcová.

 
– V Husově sboru ve Vlašimi se nachází kolumbárium s urnami zesnulých. Celkový počet schrán je 306. Roční výše poplatku za užívání jedné schrány s osvětlením (bez ohledu na to, kolik je v ní uschováno uren) činí 350 Kč za rok, za užívání jedné schrány bez osvětlení 300 Kč za rok.
 
– Platby za užívání a osvětlení schrán je možné uhradit nejlépe v hotovosti v úředních hodinách v pondělí (10–12 hod.) a pátek (16–18 hod.) v kanceláři farního úřadu (boční vchod ze zahrady). V případě platby poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na náš účet číslo 236192299 / 0300, vedený u ČSOB Poštovní spořitelny, uvádějte, prosíme, jako variabilní symbol číslo schrány – jinak není možné vaši platbu identifikovat.
 
– Povinností každého uživatele kolumbária je uzavřít "Smlouvu o užívání schrány v kolumbáriu" a respektovat "Řád kolumbária CČSH ve Vlašimi" (zejména dodržovat zákaz otevřeného ohně v kostele a kolumbáriu).
 
– Schrány, jejichž pronájem není dlouhodobě (ani po urgencích) zaplacen, jsou vystěhovány a urny jsou podle Zákona o pohřebnictví pietně uloženy ve společném úložišti, které se nachází v prostorách chrámu. Volná schrána je pak nabídnuta jiným zájemcům.
 
– Všechny záležitosti týkající se kolumbária (zejména platby za užívání a osvětlení schrán, žádosti o pronájem nových schrán, zrušení a vystěhování stávajících schrán apod.) řešte se správkyní kolumbária Ondřejkou Brabcovou, která je vám k dispozici v úředních hodinách, na e-mailu ccsh-vlasim@atlas.cz nebo na telefonech 326539076 a 792 239 868.
 
Pietní uložení urny do kolumbária lze domluvit s farářem Petrem Wagnerem 608 066 406 nebo s jáhenkou Ondřejkou Brabcovou.
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist