Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.03.2019 10:39:38 

Církev československá husitská ve Vlašimi

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE VLAŠIMI VÁS ZVE NA

 

Pravidelné bohoslužby jsou každou neděli od 15 h.Pobožnost slouží jáhenka ses.Ondřejka Brabcová. 

BOHOSLUŽBU S VEČEŘÍ PÁNĚ 1. 3. slouží br. vikář Petr Wagner 

 

BOHOSLUŽBY ve VÝTÁPĚNÉ MODLITEBNĚvzadu vedle kanceláře farního úřadu (ne

kostele).

 

Biblické hodiny pokračují pondělí od 16 h. Další bude

16. 3. 2020

 

23. 3. 2020 – pondělí od 17,30 h Rada starších

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA STARŠÍCH

 

SVÁTOST KŘTU FRANTIŠKA URBANA DNE 18. 7., SVÁTOST UDĚLIL BR.VIKÁŘ BENEŠOVSKÝ PETR WAGNER, KMOTROU  CHLAPCI BYLA HANA ŠTĚTINOVÁ

 

_______________________________________________________________________________________________________

SVÁTOST KŘTU PŮLROČNÍ HOLČIČKY MARIE JANY HOLEJŠOVSKÉ PROBĚHLA BĚHEM BOHOSLUŽBY SLOVA DNE 2. 7. 2017.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Letní sezona na farní zahradě Dobromysl je v plném proudu, přijďte i vy si zaskotačit a odpočinout mezi nás ;-) Otevřeno denně od 9 do 19 hodin, k dispozici lednice, varná konvice, děti si mohou natrhat k přímé konzumaci ovoce, vstup pouze s dospělou osobou.

 

CHCETE SI VYPĚSTOVAT VLASTNÍ BYLINKY, ČERSTVOU ZELENINU, SVÉ OBLÍBENÉ KVĚTINY,

ALE NEMÁTE KDE?

PŘIJĎTE MEZI NÁS NA FARNÍ ZAHRADU DOBROMYSL

Otevírací doba: denně od 9 do 19 hodin

nebo po tel. domluvě: 792 239 868, 739 718 881

Kdo není schopen zahradnické práce, může přinést občerstvení a popovídat si s ostatními, předat své zkušenosti atd. Mohou přijít všichni nejen členové Náboženské obce CČSH dle motta:

BUĎ  VÍTÁN,  KDO  S DOBRÝM  ÚMYSLEM  PŘICHÁZÍŠ !

Co se nachází na Farní zahradě Dobromysl?

Otevíráme volný prostor pro veřejnost, kde má každý možnost se realizovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Bude zde dětský koutek s posezením pro maminky, seniory, svépomocné občerstvení. Každý si může zasadit své bylinky, zeleninku i květiny, o které se bude průběžně starat. Zahrada bude určena všem lidem bez ohledu na věk, jen děti do 12 let by měly být v doprovodu dospělé osoby. Propojovacím prvkem je radost z tvoření, sdílení, vzájemné obohacování a smysluplné, relaxační trávení volného času. Na provoz Dobromysli může kdokoli přispět prací či darem (vybavením, materiálem,  občerstvením i penězi).

Těšíme se na vás: Ondřejka a Vráťa J

image

 

 

První jarní posezení na farní zahradě Dobromysl. Přijďte i vy mezi nás: denně od 9 - 19 hodin nebo po telefonické domluvě: 792 239 868. Těšíme se na vás :-) !

 FOTO: LEDEN 2017

 

 Obě foto: Ondřej Mikeš ml. 

 

Vystoupení smíšeného pěveckého sboru DECH - adventní koncert dne 11. 12. 2016

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z OSLAVY 90. VÝROČÍ HUSOVA SBORU DNE 23. 10. 2016

 

__________________________________
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

LÉTO 2016 na farní zahradě ;-).

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

V SOBOTU 28. 5. K NÁM ZAVÍTALA MILÁ NÁVŠTĚVA Z VINOHRADSKÉ NÁBOŽENSKÉ OBCE. VEČEŘI PÁNĚ NÁM VYSLUHOVAL BR. FARÁŘ MGR. DANIEL MAJER, PAK NÁSLEDOVALY SPOLEČNÉ MODLITBY A PROHLÍDKA VLAŠIMI Z VĚŽE KOSTELA.

JARO JSME ZAHÁJILI PILNOU PRACÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ DOBROMYSL :-)

 

ZIMU JSME SI ZPŘÍJEMNILI  PŘÁTELSKÝM POSEZENÍM U KRBU V PROSTORÁCH KOSTELA

 

Z minulosti

Příspěvky jsou řazeny sestupně podle data.

                                                                         2015

V neděli 13. 12. 2015 se konal v našem Husově sboru adventní koncert smíšeného pěveckého sboru DECH

Tohoto koncertu se zúčastnilo kolem 250 osob a Kristus nad tím zářil s neuvěřitelnou silou :-) !

___

 

 

Křest Hynka Miroslava Simandla dne 27. 9. 2015

Kmotra: Miroslava Kladivová

Otec: Vratislav Simandl

Matka: Lucie Simandlová

Křtěňátko: Hynek Miroslav Simandl, nar. 14. 8. 2015

Rodiče: ses. Lucie a br. Vratislav s Hynečkem

Celá rodina před hlavním vchodem do kostela CČSH ve Vlašimi.

 

________________________________________________________

 

MANŽELSKÉ  JUBILEUM - STŘÍBRNÁ SVATBA MANŽELŮ RICHTROVÝCH 29. 8. 2015 

NAKONEC, BRATŘE A SESTRO: ŽIJTE V RADOSTI, NAPRAVUJTE SVÉ NEDOSTATKY, POVZBUZUJTE SE, BUĎTE

JEDNOMYSLNÍ, POKOJNÍ A BŮH LÁSKY A POKOJE BUDE S VÁMI. POZDRAVTE SE SVATÝM POLÍBENÍM (2K 13, 11)

________________________________________________________________________________________________________________

 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ SES. ONDŘEJKY BRABCOVÉ 8. ČERVNA 2014 ZA ÚČASTI PRAŽSKÉHO BISKUPA DAVIDA TONZARA (2. fotografie), DUCHOVNÍCH: (na 1. fotografii z prava) FARÁŘKY Z PRAHY- BŘEVNOVA SANDRY SILNÉ, FARÁŘKY Z VOTIC KAMILY  MAGDALÉNY ČADOVÉ (dnes LUKASOVÉ), FARÁŘE Z VLAŠIMI ZDEŇKA KRUŠINY, SPOLUSVĚTITELÉ LAICI - PŘEDSEDA RADY STARŠÍCH VE VOTICÍCH BR. VÁCLAV ŠUSTR, ČLENKA RADY STARŠÍCH VE VLAŠIMI JANA SÁTROVÁ (3. fotografie).DCERA JOSEFA HRABÁKOVÁ (4. fotografie).

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
OPRAVA VĚŽE A HODIN
Akce obnovy nemovité kulturní památky - vrcholu věže s hodinami byla provedena v roce 2013 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury a příspěvku Města Vlašim za br. faráře Zdeňka Krušiny, zhotovitelem byla firma Lanostav s. r. o., Praha., hodiny opravovala firma p. Pavla Berana,  písmomalbu zhotovoval p. Roman Kolman, za správný čas zodpovídá p. Jan Pistorius (mob. 603 823 368).
 
 
 
Noční práce na věži v listopadu 2013
 
 
 
Z minulosti
Příspěvky jsou řazeny sestupně podle data.
  
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
Zesnul Vladimír Bubeník
Oznamujeme církvi s velkou bolestí v srdci, že ve čtvrtek 2. května 2013 zesnul ve věku 92 let náš bratr v Kristu Vladimír Bubeník, dlouholetý bývalý farář v náboženských obcích Církve československé husitské v Benešově, Mostě, Litvínově, Bílině, Duchcově, Libochovicích, Solanech, Sedlčanech; bývalý vikář benešovský, naposledy farář ve Voticích.
Rozloučíme se s ním v kostele CČSH ve Voticích ve čtvrtek 9. 5. od 12 hodin.
Prosíme všechny věřící: věnujte mu svoji modlitbu. Ať ho Pán Bůh provází a ke spáse dovede!
Duchovní benešovského vikariátu CČSH
_________________________________________________________________________________________________________
 
Náš drahý bratr Milan odešel
Se zármutkem oznamujeme církvi, že v úterý 9. dubna 2013 nás ve věku nedožitých 75 let opustil bratr v Kristu Milan Hála, farář Církve československé husitské v Uhlířských Janovicích a Stříbrné Skalici, bývalý farář ve Vlašimi. Rozloučení s ním se koná v pátek 19. dubna 2013 ve 14 hodin v kostele CČSH ve Vlašimi, odkud bude uložen do rodinného hrobu. Bratr Milan byl naší životní oporou a provázel nás svojí dobrotou, láskou a optimismem. Spolu s vámi vyprošujeme, aby ho Bůh přijal do království spásy v Kristu Ježíši. Sursum corda!
Náboženská obec CČSH ve Vlašimi
 ___________________________________________________________________________________________________________
 
Postní modlitba Efréma Syrského
Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. Pane a Vládce mého života, odežeň ode mne ducha lenivosti, mocichtivosti a prázdných řečí. Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku tvému. Ó Pane a Králi, dej, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého; neboť tys blahoslaven na věky věků. Amen.
Efrém Syrský (cca 306 – 373) byl jáhen, učitel církve, proslul velice hlubokým duchovním životem.  
_________________________________________________________________________________________________________
 
Výsledky shromáždění náboženské obce s volbou rady starších dne 17. 2. 2013
Shromáždění Náboženské obce CČSH ve Vlašimi v neděli 17. 2. 2013 bylo dle čl. 20, odst. 5 Ústavy CČSH způsobilé jednat a usnášet se.
V tajném hlasování shromáždění zvolilo těchto 10 členů rady starších a 2 náhradníky na funkční období do 17. 2. 2019 dle čl. 20, odst. 3 Ústavy CČSH. Členové: Ondřejka Brabcová, DiS., Marie Hlavsová, Stanislav Machata, Danuše Nikodímová, Jana Sátrová, Hana Staňková, Věra Štefáčková, Ing. Ivan Štolle, Mgr. Jan Urban, Ing. Rudolf  Vlach. Náhradnice: Hana Pomahačová, Vratislava Brojírová.
Členem rady starších je dle čl. 21, odst. 2. Ústavy CČSH farář Dr. Zdeněk Krušina.
Shromáždění v tajném hlasování zvolilo jednohlasně za předsedkyni rady starších ses. Hanu Staňkovou.
Shromáždění dále zvolilo osoby do následujících funkcí. Revizor účtů br. Jakub Malina. Zástupkyně pro diecézní shromáždění ses. Hana Staňková, náhradnice ses. Marie Hlavsová. Zástupkyně pro církevní sněm ses. Hana Staňková, náhradnice ses. Marie Hlavsová.
Rada starších na svém ustavujícím zasedání zvolila za finančního zpravodaje ses. Ondřejku Brabcovou, DiS.
Členové rady starších složili slib do rukou vikáře benešovského dle čl. 21, odst. 3 Ústavy CČSH.
Deo gratias. Nunc habemus concilium paroeciae novum, aleluja!
  _________________________________________________________________________________________________________
 
Kristus – slunce světa
Dnes 21. 12. 2012 se žádný "konec světa" pochopitelně nekonal. Navzdory ubezpečování mnohých vědců a všech soudných lidí bylo mnoho takých, kteří uvěřili katastrofickým scénářům z bulvárních médií... Poslouchejme tedy spíše Boží slovo zaznamenané v Bibli a těšme se ze života.
Povzbudit nás může Mistr Jan Hus, který nám ve svém vánočním kázání v 15. století vzkázal: "Jako slunce když vychází, všudy vůkol domů lesk svůj vydává a svítí, hledajíc okna neb skuliny, kudy by do domu vešlo, tak i Kristus, pravé slunce spravedlnosti, kterýž každého člověka v temnostech chodícího osvěcuje, hledá v domě svědomí všelikého člověka křesťana, zdali by nalezl nějakou skulinu nábožnosti a srdečného nad hříchy lkání, aby tam vejda, milostí svou osvítil dům ten ctnostmi a světlem milosti své božské." 
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
Smutná zpráva
Sděluji smutnou zprávu, že ve čtvrtek 13. prosince zemřel předseda Rady starších CČSH v Sázavě br. Jiří Novotný.
Z. Krušina, vikář
  ___________________________________________________________________________________________________________
 
Předvánoční koncert
Téměř zaplněný Husův sbor vyslechl v sobotu 15. prosince předvánoční koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru pod vedením Mistra Jiřího Volka. Na programu byly tyto skladby: Adeste fideles (Přistupte, věřící); Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře; Eduard Marhula: Česká mše vánoční (Kyrie, Gloria, Agnus); Karel Stecker: Koledy; a jako přídavek několik lidových koled českých. 
  ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Jarní koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru
Mimořádný zážitek připravil pro své posluchače v zaplněném kostele Církve československé husitské ve Vlašimi Podblanický smíšený sbor a orchestr. Pod taktovkou zkušeného sbormistra Jiřího Volka představil v sobotu 21. 4. 2012 směs šestnácti skladeb, od písní duchovních (včetně Velikonoční mše od Richarda Bečáka), přes skladby G. F. Händela, B. Smetany, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a G. Verdiho až po písně lidové. Ti, kteří koncert navštívili, jistě nelitovali. Příznivcům hudby můžeme prozradit, že s více než třicetičlenným Podblanickým smíšeným sborem a orchestrem se mohou ve vlašimském husitském chrámu setkat letos ještě jednou, totiž v době adventní, kdy předvede proslulou Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby.  (Foto: Zdeněk Krušina)
 
 
 
  _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tři vlašimské věže
Neobvyklý pohled na Vlašim se nám otvírá z návrší u nedalekých Římovic. Zde vidíme tři vlašimské věže: nalevo chrám sv. Jiljí, uprostřed Husův sbor a napravo věž vlašimského zámku. Snímek z února 2012. (Foto: Zdeněk Krušina)
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Meditace svatého Patrika,
kterou pronesl Dr. Zdeněk Krušina na ekumenickém setkání ve Vlašimi 19. 1. 2012:
 
Náš Bůh je Pánem všeho,
je Pánem nad nebesy i nad zemí,
nad moři i řekami.
Je Pánem slunce i měsíce,
jakož i všech hvězd.
Je Pánem majestátných hor
i skromných údolí.
Jeho příbytkem jsou nebesa i země, moře
a vše, co v nich přebývá.
On je to, kdo vše naplňuje svým duchem,
kdo vládne nade vším,
kdo všemu je oporou.
On zažehuje světlo sluneční,
a ani noci nenechává v tmách,
prameny v poušti vytváří svou dlaní.
To on je Pánem nebesům i zemi,
mořím i řekám, slunci, hvězdám, měsíci,
jakož i horám mohutným či skromným údolím.
Pán nad nebesy
i v nebesích,
jakož i pod nimi.
 
(Podle knihy "Moudrost Keltů", Karmelitánské nakladatelství, 1997)
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Třetí ekumenické setkání v kostele sv. Jiljí
Třetí ekumenická bohoslužba, jíž se zúčastnili duchovní a věřící z Církve římskokatolické, Církve českobratrské evangelické, Církve československé husitské, Církve bratrské a Církve adventistů sedmého dne, se uskutečnila ve čtvrtek 19. ledna 2012 v římskokatolickém farním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi. Ve svém kázání na téma Janova evangelia 17, 11–19 místní kaplan P. Martin Sklenář vyzdvihl důležitost vzájemné důvěry mezi věřícími lidmi. Uvedl, že pokud v uvedené perikopě Kristus šestkrát zmínil slovo "Otec", číslice šest v starověké symbolice znamená nedokonalost. Proto tedy je právě naším úkolem, abychom se společně přihlásili, přes všechnu rozdílnost vyznání, k jedinému Bohu a po sedmé k dokonalosti a jednotě vyřkli slovo "Otec" – který je naším Stvořitelem, v Kristu Vykupitelem a v Duchu inspirátorem a utěšitelem. Závěrem zazněla meditace Božího slova za doprovodu zpěvů z Taizé a společného zapalování svící před oltářem.
 
Zleva: Mgr. Tomáš Trusina, P. Martin Sklenář, P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, Mgr. Ing. Roman Farion, ThDr. Zdeněk Krušina, Th.D. a Jan Lukl. (Foto: Karel Chlumec)
 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Výběr z archivu: roky 2009–2011
   
Koncert Slávka Klecandra "Pozvedám své oči k horám"
V pátek 14. října 2011 proběhl v Husově sboru koncert kapelníka skupiny Oboroh, textaře, kytaristy a zpěváka Slávka Klecandra, který po delší době nově zhudebnil biblické žalmy. Právě verš ze 121. žalmu „Pozvedám své oči k horám“ se stal názvem v pořadí již třetího alba Oborohu. „Sólové vystupování mi – na rozdíl od hraní s kapelou – umožňuje volný pohyb v čase své muzikantské historie,“ říká zkušený hudebník.
 
  Slávek Klecandr. (Foto: archiv)
 
Proč znovu žalmy? Úzkost a úleva, zoufalství a východiska, pochybnost a jistota, smutek a radost – všichni to známe. A básníci dávného Izraele o tom psali už před téměř třemi tisíci lety. Klecandr nechává ona prastará, a přesto stále aktuální slova rozeznít ve spojení s novodobými hudebními výrazovými prostředky.
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Husův sbor má novou vstupní bránu
Bohoslužba s díkůvzdáním za renovaci Husova sboru ve Vlašimi se uskutečnila v neděli 4. září 2011. Přítomnost nejvyšších církevních představitelů a ekumenických hostů podtrhla slavnostní ráz této akce. Patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, Th.D. se ve svém proslovu zamýšlel nad smyslem víry pro život člověka a uvedl, že „každý o víru musíme do poslední chvíle zápasit. Není ničím daným a samozřejmým. Žádný věřící není úplně věřící a žádný nevěřící není úplně nevěřící. Církev dneška má být církví otevřenou… A kostel je pozváním k tajemství a hloubce našeho života.“ Pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. vyzdvihl skutečnost, že každým rokem se v Husově sboru vždy podaří něco užitečného a potřebného. Starosta Vlašimi a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Luděk Jeništa v návaznosti na patriarchovu řeč, v níž byla z knihy Zjevení citována pasáž o „nebeském městu ze zlata a drahokamů“, prohlásil, že Vlašim sice „není ze zlata, ale její vzhled se stále zlepšuje a oba zdejší kostely jsou takovými drahokamy“.
 
   Uprostřed patriarcha CČSH Tomáš Butta. (Foto: Karel Chlumec)
 
Kostel Církve československé husitské ve Vlašimi je kulturní památkou ČR a letos v říjnu si připomeneme 85 let od jeho otevření. Již třináctým rokem probíhá kompletní obnova této významné vlašimské stavby a jejího okolí. Po nové střešní krytině a položení dlažby v chrámu je za pomoci Města Vlašimi po částech realizován nový plot kolem pozemku. Poslední radostnou událostí bylo zhotovení vstupní brány do areálu kostela, kterou podle projektu výtvarníka Vladimíra Nováka vytvořil Václav Chlumský. Vzhled brány kopíruje architektonické prvky stavby a věže a elipsovité schodiště se podobá tomu na Žižkově náměstí u kašny. Bránu symbolicky otevřeli patriarcha Butta a starosta Jeništa, který přislíbil, že Město Vlašim pomůže oplocení dokončit. Vlašimský farář a benešovský vikář ThDr. Zdeněk Krušina, Th.D. řekl, že „ Husův sbor opravujeme a budujeme pro generace budoucí“ a že „zprovoznění nové brány se zapíše do městských dějin“. Jak připomněl předseda Rady starších Jiří Domin, poděkování patří nejen Městu Vlašimi, ale také mnoha soukromým dárcům, kteří věc podpořili.
Rada starších CČSH
 
  Vlevo: Bránu symbolicky otevřeli patriarcha Tomáš Butta a starosta Luděk Jeništa. (Foto: Karel Chlumec)
Vpravo: Vzhled brány souvisí s architekturou kostela (Foto: Daniel Korol)
 
Věřící, duchovní a hosté se shromáždili před chrámem. (Foto: Daniel Korol)
 _____________________________________________________________________________________________________________  
 
Děkujeme všem,
kteří podpořili projekt zhotovení nové vstupní brány do Husova sboru ve Vlašimi. Poděkování patří zejména Městu Vlašimi a dále jednotlivým dárcům: Mgr. Luděk Jeništa, Ing. Vítězslav Pivoňka, CSc., Mgr. Milan Ryšavý, MUDr. Jiří Jakubův, Vlašimská lékárna a. s., Prádelna Kyselý Vlašim a. s., Mgr. Miloš Povolný, Mgr. Marta Pistoriusová, MUDr. Milena Zajíčková, MUDr. Dagmar Strnadová, Jaroslav Zelenka, MUDr. Jan Koláčný, manželé Švajcrovi, MUDr. Jan Frajtko, Mgr. Jan Urban, Ing. Jiří Štětina, Mgr. Josef Novosad, Marie Žížalová, RNDr. Josef Pelikán, Mgr. Stanislav Příhoda, doc. Ing. Jan Knop, CSc., Antonín Marčík.
Rada starších CČSH
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vlašim krásná neznámá
 
Dva vlašimské kostely. V popředí římskokatolický chrám sv. Jiljí, vzadu Husův sbor Církve československé husitské.
 
Partie ze zámeckého parku. Starý most přes řeku Blanici. (Foto: Daniel Korol)
 _____________________________________________________________________________________________________________
 
Desetitisící unikátní návštěvník našich webových stránek!
Dne 24. 6. 2011 jsme uvítali desetitisícího unikátního návštěvníka našich webových stránek od jejich založení 6. 2. 2009. Unikátní návštěva představuje jednoho návštěvníka, který si stránku otevřel. Denní počet unikátních návštěv dosahuje patnácti, měsíční počet více než 350. Počet zobrazení od založení stránek je aktuálně 20 650, přičemž počet zobrazení představuje počet, kolikrát byla stránka otevřena. To znamená, že jeden unikátní návštěvník si mohl stránku zobrazit i vícekrát. Za váš zájem velmi děkujeme!
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dvě svatby v Husově sboru
Dvě radostné události proběhly v minulých dnech v našem chrámu. V sobotu 18. 6. si před Hospodinem své „ano" na společnou cestu životem řekli br. Vratislav Simandl a ses. Lucie Jedličková, které sezdal br. vikář Zdeněk Krušina. Již dříve, 14. 5, u nás uzavřeli manželství br. Marek Mejzr a ses. Věra Vilimovská. Oddávajícím byl Ing. Tomáš Grulich, kazatel Církve bratrské z Prahy–Černého Mostu.
Rada starších CČSH
 
  
(Foto: Ondřejka Brabcová)
 
   
  (Foto: Daniel Korol)
 _____________________________________________________________________________________________________________
 
Přednáška o Nikaragui
V pátek 29. dubna 2011 proběhla na faře přednáška Mgr. Sandry Zálabové z její cesty po Nikaragui, nazvaná Nikaragua – Nenápadná kráska Latinské Ameriky, doprovázená promítáním fotografií.
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Ekumenická bohoslužba
Ve Vlašimi se slibně rozvíjí ekumenická spolupráce mezi církvemi. Již po druhé, tentokrát 13. 1. 2011, se zástupci různých církví a jejich věřící sešli ke společné bohoslužbě do hojně zaplněného, místního chrámu sv. Jiljí. Setkání proběhlo v rámci týdne ekumenických modliteb. P. Jaroslav Konečný vyjádřil uspokojení nad tím, že církev, kterou kdysi „rozdělili naši předci“ do mnoha vyznání, může nyní nacházet společnou řeč. Dr. Z. Krušina ve svém kázání zdůraznil, že „do jedné církve Kristovy patří všichni křesťané rozptýlení po světě.“ Jednotliví duchovní pak za zpěvu písní z Taizé postupně zapalovali od paškálu svíce a celé shromáždění mohlo v přítmí nerušeně meditovat nad slovy z Bible. Věříme, že započatá tradice ekumenických setkání v přátelském duchu bude i nadále pokračovat. 
Rada starších CČSH
 
Zleva doprava: kazatel Církve bratrské Jan Lukl, trvalý jáhen Církve římskokatolické Mgr. Ing. Roman Farion a vlašimský vikář téže církve P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, farář Církve českobratrské evangelické Mgr. Tomáš Trusina, ordinovaný presbyter téže církve Ing. Tomáš Dušek a benešovský vikář Církve československé husitské ThDr. Zdeněk Krušina, Th.D.  (Foto: Karel Chlumec)
 
  
(Foto vpravo: zdroj Římskokatolická farnost Vlašim)
________________________________________________________________________________________________________________
 
Z probíhající rekonstrukce Husova sboru ve Vlašimi
Kostel Církve československé husitské ve Vlašimi, jinak zvaný Husův sbor, se začátkem roku 2011 dočkal nové dlažby v hlavní lodi chrámu a přilehlém kolumbáriu. Akce, která významně obohatila tuto kulturní památku ČR z roku 1926, byla financována z dotace Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje, za respektování podmínek Národního památkového ústavu. S pomocí Města Vlašimi byla rovněž zhotovena další část oplocení kolem pozemku kostela, která nahradila původní, již zanedbané pletivo. Všem, kteří se na akci obnovy podíleli, patří velký dík. Připomeňme, že za posledních deset let jsme investovali do rekonstrukce Husova sboru víc než 3 miliony Kč; jednalo se zejména o kompletní nátěry fasád a stěn a výměnu střešní krytiny. Potěšitelná je také vysoká účast na bohoslužbách a množství křtů a svátostí manželství. Vyvíjíme dále činnost pastorační, charitativní a přednáškovou.
Rada starších CČSH
 
  
Interiér Husova sboru ve Vlašimi s pozoruhodnou sochou žehnajícího Krista od J. V. Duška vynikl nově položenou dlažbou.
Oplocení kolem pozemku se zhotovuje po částech.  (Foto: Zdeněk Krušina)
________________________________________________________________________________________________________________
 
Zatmění Slunce nad Vlašimí
Nový rok 2011 nám začal krásným nebeským úkazem, částečným zatměním Slunce. Počasí sice nevěštilo nic dobrého, ale skrze mlhu a nízkou oblačnost sluneční srpek přece jen vykoukl. Měsíc začal zakrývat sluneční kotouč již nedlouho po jeho východu po osmé hodině ranní, aby ho před půl desátou „vykousl“ téměř z 80%. Zatmění jsme pozorovali 4. 1. z rozhledny na věži Husova sboru a na vlašimské hvězdárně.
   Letos se ještě můžeme těšit na úplné zatmění Měsíce, které proběhne 15. 6. 2011. Maximální fáze zatmění nastane ve 22 h 13 min, kdy se Měsíc bude nacházet velmi nízko nad obzorem v souhvězdí Hadonoše. Ani rok 2012 nezůstane pozadu a nabídne hned několik mimořádných úkazů, z nichž nejpozoruhodnější bude dne 6. 6. přechod Venuše přes Slunce. Následující generace již možnost pozorování tohoto jevu mít nebudou, protože na dalších 115 let se nic podobného neuskuteční. Další částečné zatmění Slunce pak budeme moci z České republiky obdivovat až 20. 3. 2015.
 
  
(Foto: Zdeněk Krušina)
________________________________________________________________________________________________________________
 
Zemřel Jiří Bureš
Zarmouceni, avšak v naději Kristova vzkříšení oznamujeme, že ve středu 7. 4. 2010 zemřel po těžké nemoci ve věku 65 let bratr farář ThLic. Jiří Bureš, který působil ve Vlašimi v letech 1973–2000. Rozloučení s ním vykonal v našem kostele v pondělí 12. 4. slovenský biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D. za účasti dalších duchovních.
 
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Husův sbor se oblékl do nové fasády
V červnu 2009 byla opravena a natřena jižní fasáda kostela. Spolu s novou střešní krytinou, položenou v loňském roce, je to další významný krok v rekonstrukci Husova sboru. Celý objekt pomalu získává zcela nový charkter, respektující však požadavky Národního památkového ústavu. V nejbližší době nás čeká kompletní nátěr stěn interiéru kostela, práce instalatérské a truhlářské; započata bude rovněž výměna oplocení kolem pozemku. Všechny práce probíhají s přispěním grantů a dotací od Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR, Města Vlašimi a Pražské diecéze CČSH.
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
„Jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř dává za ovce v sázku svůj život.“  (J 10, 11)
 
  První lůžkový hospic ve Středních Čechách.
 
Dne 28. 5. 2009 js me   se zúčas  tnili semináře určeného pouze pro duchovní na téma Spirituální péče o vážně nemocné a umírající, který vedl kněz doc. Aleš Opatrný, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK.
  Stavba a provozování Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech je jedním ze základních cílů občanského sdružení Tři, jehož součástí je i naše církev. Hospic se nyní potýká se zásadními finančními problémy. Hned v úvodu semináře jsme byli seznámeni s novou svízelnou situací, kdy hrozí uzavření tohoto hospice a byli jsme vyzváni, abychom na tuto záležitost vzpomněli při společných modlitbách.
  Celkem se nás zúčastnilo čtrnáct osob, a to opravdu ze všech možných konfesí: Církve římskokatolické, Jednoty bratrské, Církve českobratrské evangelické, Církve adventistů sedmého dne, Bratrské jednoty baptistů a Církve československé husitské (tu zastupovaly také jediné dvě ženy).
    Aleš Opatrný nám vysvětlil výjimečnost tohoto zařízení, kde se také samozřejmě počítá s duchovní podporou pacientů v terminálním stadiu nemoci. V nemocnicích je v tomto směru situace naprosto svízelná a víra mnohých trpících zůstává pouze soukromou, často i skrývanou záležitostí. Na příkladech nám objasnil, jak postupovat při prvním kontaktu s pacienty: „Vždy nejprve všechny pozdravíme“ – zdůraznil. „Nikdy přece nejdeme pouze za jedním člověkem, nám záleží na každém z nich.“ Popsal nám typy pacientů, s nimiž se setkáváme a jak se zachovat v různých situacích. Nejvíce zdůrazňoval „královskou metodu“: naslouchání (my nejsme ti nejchytřejší, abychom stále radili). Také trpělivost: stále znova si musíme uvědomovat rozdílné pozice: „My můžeme kdykoli odejít, ale on tam musí zůstat a většinou jen ležet.“ Probírali jsme téma, jak se zachovat tváří v tvář smrti. Vyslechli jsme příběh paní, která prohlašovala, že ona se smrti nebojí. „Prostě jen usnu a až se vzbudím, zjistím, že jsem mrtvá.“ Po tomto zjištění můžeme pokračovat dál! Společně jsme řešili různé situace, co se komu osvědčilo, sdělovali jsme si, před čím se pro příště vyvarovat, jak pomoci pacientovi, který již nekomunikuje. Bylo zajímavé, jak jsme se navzájem, i přes rozdílné náboženské vyznání, doplňovali, příp. zvažovali i úplně rozdílné přístupy. To bude ta ké té  matem p  říštího semináře Společná pomoc duchovních z různých konfesí bližnímu svému ve chvílích posledních.
Ondřejka Brabcová
 
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Velikonoční bohoslužby 2009
Na Velký pátek 10. 4. jsme se sešli k večerní pobožnosti. Zapadající Slunce prosvítalo vitrážemi a podtrhovalo zvláštní velkopáteční atmosféru. Připomněli jsme si slova, která podle Lukášova evangelia pronesl umírající Ježíš na kříži: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha (L 23, 46), slova znějící nadějeplně na rozdíl od podání Matoušova (Bože můj, proč jsi mě opustil? Mt 27, 46).
  Na Hod Boží velikonoční v neděli 12. 4. se Husův sbor zaplnil sedmdesáti lidmi, kteří vyslechli velikonoční poselství – Kristus pozdvihuje naši planetu ke spáse. V rámci bohoslužby se uskutečnila radostná událost – pět křtů! Do našeho společenství jsme přijali čtyři malá děcka (Annu, Václava, Elišku a Jindřicha) a jednu mladou ženu (Moniku Kláru). Zahráli nám ses. Kamila Čadová s přáteli Míšou, Františkem a Petrem. Přátelské setkání se po skončení bohoslužby přesunulo do prostor fary a zahrady na hřejivé jarní sluníčko.
 
     
 
   
 
   
 
   
 
 
(Foto: Karel Chlumec)
 
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Velikonoce – oslava života
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slavíme je jako svátky vykoupení a naděje. Jsou připomínkou toho, že v Ježíši Kristu nalézáme život věčný. V tajemství Velikonoc rozpoznáváme skutečné jaro: život je silnější než smrt, hrob je proměněn v kvetoucí zahradu.
 
   
 
  S náboženskými svátky se pojí i li dová tradice a vrací se k projevům veselí a proudícího života. Přichází velikonoční koleda – pomlázka, konaná hlavně na velikonoční pondělí. Šlehání zelenými spletenými pruty údajně přináší „pomlazení“. Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně musí platit – dárky a vejci. Vajíčko samo nese pochopitelnou symboliku rodícího se života, znak přicházejícího jara. Od nepaměti symbolizovalo životní sílu, narození a zmrtvýchvstání, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí. V antických hrobech byly nalezeny figurky boha Dionýsa s vajíčkem v dlani, což byl symbol návratu k životu.
  Velikonoce jsou svátky vzkříšení, a proto se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. A tento úplněk, cyklické střídání se podob Měsíce na obloze čili měsíční fáze, se stávají symbolem pro nový život. Všechna symbolika užitá ve slavení Velikonoc je ukazatelem na nový život, který v člověku nastává po rozchodu se zlem. Všechna vejce, osení, rašící větve, zajíčci atd. nejsou nic jiného, než symbol pro nový život, který je vzkříšen ze smrti. – Celé Velikonoce s sebou nesou radostné poselství: život vždy vítězí nad zánikem a smrtí.
  O velikonočním tajemství a plánu spásy vypráví velikonoční chvalozpěv Exsultet (Jásejte), patrně nejstarší křesťanský zpěv, jehož autorem je Augustinus Aurelius (4. stol.). Zde je úryvek z něj:
Jásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty! Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka
s Bohem.
Ať jitro spatří Vládce světla. Toho, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: Ježíše Krista, který kraluje na věky věků. Amen. 
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
L´Aquila – město duchů"
Zemětřesení o síle 6,3 stupně Richterovy škály udeřilo v pondělí 6. 4. 2009 časně ráno na město L'Aquila a okolí ve střední Itálii (provincie Abruzzo) a pobořilo tisíce domů. Otřesy pokračovaly také v příštích dnech. Premiér Berlusconi nazval L´Aquilu „městem duchů“. Poškozené nebo navždy ztracené jsou i vzácné románské a středověké památky a mnoho kostelů, jako bazilika sv. Bernardina ze Sieny, katedrála sv. Massima (dóm) a bazilika Panny Marie z Collemaggia. Pohřeb téměř tři sta obětí zemětřesení, mezi nimiž jsou i dva mladí čeští turisté, se uskutečnil 10. 4. a vyžadoval zvláštní povolení od papeže, protože na Velký pátek se v katolické církvi obvykle nepohřbívá. K modlitbám za oběti zemětřesení jsme se připojili v neděli na Hod Boží velikonoční.
 
 
Bazilika sv. Bernardina a její kopule poničená zemětřesením.
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Modlitební kroužek – přidejte se k nám!
zavedli naše sestry a bratři v náboženské obci CČSH v Říčanech, posléze se přidala obec votická a také my ve Vlašimi. O co jde? Každou neděli a středu ve 21.30 hod., když už vše utichne a je čas pomalu jít spát, ztišíme se, i když na dálku, ke společné modlitbě. Věříme, že společná modlitba bude vyslyšena. Každý si pak může přidat svou osobní modlitbu a pokud se nám svěří, může se stát také modlitbou společnou.
________________________________________________________________________________________________________________
 
Svátost pokání
Na první postní neděli 1. 3. 2009 byla při bohoslužbě vysluhována svátost pokání (společnou formou jako bohoslužba smíření). Každý měl při ní možnost setkat se duchovně s odpouštějícím Kristem. První postní neděle je tradičně nazývána Invocavit (podle slov Žalmu 91, 15: Invocavit me et ego exaudiam eum = Až mě bude volat, odpovím mu") nebo černá (ženy si v tento den vzhledem k nastávajícímu půstu oblékaly černé oděvy). Čte se evangelijní příběh o Ježíšově pokušení na poušti (Mt 4, 1–11; L 4, 1–13).
 
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Večery s vírou (17): Masopust
Setkání z cyklu Večery s vírou" pokračovalo ve čtvrtek 19. 2. 2009 od 16.30 hod. tématem Masopust, lidové tradice a křesťanství. Na tučný čtvrtek" jsme si povídali o masopustních zvycích a tradicích, jejich souvislosti s dávnými pohanskými náboženskými slavnostmi, symbolice karnevalu a jeho vztahu k nadcházející době postní. Ti, kdo se odvážili ven do sněhové vánice a zúčastnili se, jistě nelitovali, neboť ochutnali pravé masopustní koblihy, slaninu a jiné dobroty.
 
 
 
 
 
 

 

TOPlist