Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 25.09.2015 17:56:11 

Církev československá husitská ve Vlašimi

 
 
"Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
 Každý ať sám dává podle toho, jak se ve svém srdci přede m rozhodl,
 ne s nechutí ani z donucení; vždyť ochotného dárce miluje  Bůh."
(2. list Korintským 9, 6n)
 
 
 
Fond na rekonstrukci a údržbu kostela
 
Příspěvky na rekonstrukci a údržbu kostela zasílejte na účet číslo
  236192299 / 0300,
  vedený u ČSOB Poštovní spořitelny, variabilní číslo 50.
Za vaše dary předem velice děkujeme!
 
Již desátým rokem probíhá celková rekonstrukce Husova sboru. Zčásti byla zhotovena nová fasáda, omítnut interiér kostela i sborové místnosti; horní patro věže bylo uvedeno do původního stavu a slouží dnes jako rozhledna; byly opraveny věžní hodiny a pořízeno synchronizační zařízení atd. V roce 2008 se kostel konečně dočkal nové střechy. Po delší době, kdy do objektu zatékalo, se podařilo sehnat finanční prostředky na jeho obnovu.
  Akce obnovy je prováděna s podporou Národního památkového ústavu a s využitím příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR, Středočeským krajským úřadem, Městem Vlašimí a Pražskou diecézí CČSH.
  Zbývá například provést novou elektroinstalaci v interiéru, zhotovit další část nového oplocení kolem pozemku kostela, obnovit porost dřevin na pozemku, kompletně opravit věž kostela včetně věžních hodin a položení nové střešní krytiny apod. Tyto práce jsou kalkulovány na několik stovek tisíc Kč, proto se bez pomoci "zvenčí" neobejdeme. Jsme vděčni za každý poskytnutý finanční dar, který využijeme k rekonstrukci a údržbě Husova sboru.
 
 
 
  Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 23. 2. 2001 byl kostel Církve československé husitské ve Vlašimi prohlášen podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči za kulturní památku.
  V odůvodnění se mimo jiné uvádí: "Tento významný církevní objekt představuje svojí formou a polohou důležitou architektonickou památku a dominantu města. Stavba, která byla dokončena v roce 1926, je kombinací funkcionalistického stylu s prvky tradicionalismu… Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že sbor Církve československé husitské představuje velmi zajímavý příklad sakrální architektury 1. čtvrtiny 20. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Vlašimi a také v památkovém fondu středočeského regionu. Stavba jednoznačně splňuje ustanovení § 2 památkového zákona, proto Ministerstvo kultury rozhodlo  o prohlášení věci za kulturní památku."
 
 
 
TOPlist